HEMPEL THINNER 08700


HEMPELOVE BOJE proizvode se i isporučuju na način da razređivanje, u pravilu, nije potrebno pod uslovom da je boja ispravno zamešana/promešana. Međutim, ukoliko boju treba naneti u maloj debljini filma (npr. kod izolacijskih premaza) ili ukoliko je boja postala suviše gusta, npr. po hladnom vremenu, može se dodati HEMPELOV RAZREĐIVAČ naznačen u tehničkim podacima o proizvodu, kako bi se dobila gustoća prikladna za nanošenje. Uopšteno je pravilo, međutim, da razređivanje treba svesti na najmanju moguću meru jer previše proizvoljno razređivanje šteti kvaliteti boje.
Međutim, ukoliko se nanošenje vrši na visokim temperaturama (zraka i/ili čelika) može se ukazati potreba za razređivanjem iznad gore spomenutih granica kako bi se izbegao suvi sprej i slabo stvaranje filma.
Sastav HEMPELOVIH RAZREĐIVAČA je takav da se njihovim dodavanjem u boju postižu optimalna svojstva za nanošenje četkom, raspršivačem i sl. U nekim slučajevima umesto njih mogu se koristiti obični rastvarači. No, kako mi nemamo kontrolu nad tim proizvodima, ne možemo preuzeti bilo kakvu odgovornost ni za rezultate dobivene njihovom upotrebom. U svakom pojedinačnom slučaju treba proučiti tehničke podatke i upustvo za primenu, gdje one postoje. Što se tiče upotrebe RAZREĐIVAČA za čišćenje alata, vidi NAPOMENE na poleđini.

08700 240C/750F

 
Pakovanje 20 Lt

 

Šifra Pakovanje JM
4240  20 Lt kom

496,44 Din. (RSD)