C2 SAJLA MOTORA


Ova sajla upotrebljava se za unutrašnje, pogonske i vanbrodske motore. Za vanbrodske motore Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva sa korišćenjem odgovarajuće opreme (priključaka).

 

 
Ft 5'; Metri 1.53;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.05 5' 1.53 kom

3.016,44 Din. (RSD)
Ft 6'; Metri 1.83;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.06 6' 1.83 kom

3.141,18 Din. (RSD)
Ft 7'; Metri 2.14;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.07 7' 2.14 kom

3.265,92 Din. (RSD)
Ft 8'; Metri 2.44;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.08 8' 2.44 kom

3.390,66 Din. (RSD)
Ft 9'; Metri 2.75;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.09 9' 2.75 kom

3.515,40 Din. (RSD)
Ft 10'; Metri 3.05;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.10 10' 3.05 kom

3.657,78 Din. (RSD)
Ft 11'; Metri 3.36;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.11 11' 3.36 kom

3.782,52 Din. (RSD)
Ft 12'; Metri 3.66;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.12 12' 3.66 kom

3.907,26 Din. (RSD)
Ft 13'; Metri 3.97;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.13 13' 3.97 kom

4.032,00 Din. (RSD)
Ft 14'; Metri 4.27;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.14 14' 4.27 kom

4.156,74 Din. (RSD)
Ft 15'; Metri 4.59;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.15 15' 4.59 kom

4.299,12 Din. (RSD)
Ft 16'; Metri 4.88;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.16 16' 4.88 kom

4.423,86 Din. (RSD)
Ft 17'; Metri 5.19;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.17 17' 5.19 kom

4.548,60 Din. (RSD)
Ft 18'; Metri 5.49;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.18 18' 5.49 kom

4.673,34 Din. (RSD)
Ft 19'; Metri 5.80;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.19 19' 5.80 kom

4.798,08 Din. (RSD)
Ft 20'; Metri 6.10;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.20 20' 6.10 kom

4.940,46 Din. (RSD)
Ft 22'; Metri 6.72;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.22 22' 6.72 kom

5.225,22 Din. (RSD)
Ft 24'; Metri 7.33;

 

Šifra Ft Metri JM
45.002.24 24' 7.33 kom

5.509,98 Din. (RSD)