VETUS HIDRAULIČKI SISTEM <15M MTC175-HTP42


Hidraulički upravljački sistem za brodove do 15 metara.

Komponente i oprema se prodaju odvojeno :

  - 1 cilindar,

  - 1 standradna pumpa ili 1 pumpa sa nepovratnim ventilom,

  - 4 fitinga za višekratnu upotrebu za 5/16 cev,

  - Hidraulično crevo 5 / 16 prodaje po metru .

  - Flaša 1l Vetus ulja.

 

 
Ref MTC175 Cilindar;

 

Šifra Ref JM
4663356 MTC175 Cilindar kom

75.587,40 Din. (RSD)
Ref HTP4210 Standardna Pumpa;

 

Šifra Ref JM
4662042 HTP4210 Standardna Pumpa kom

59.207,40 Din. (RSD)
Ref HTP4210R Pumpa sa nepovratnim ventilom;

 

Šifra Ref JM
4664042 HTP4210R Pumpa sa nepovratnim ventilom kom

72.828,00 Din. (RSD)
Ref Fiting za vi&scaron;ekratnu upotrebu za 5/16 cev;

 

Šifra Ref JM
4666203 Fiting za višekratnu upotrebu za 5/16 cev kom

4.082,40 Din. (RSD)
Ref Zakrivljeni fiting za 5/16 cev;

 

Šifra Ref JM
4666204 Zakrivljeni fiting za 5/16 cev kom

4.964,40 Din. (RSD)
Ref Hidraulična cev SAE100R7-5/16;

 

Šifra Ref JM
5350135 Hidraulična cev SAE100R7-5/16 kom

996,66 Din. (RSD)
Ref Fla&scaron;a 1l Vetus ulja;

 

Šifra Ref JM
4666001 Flaša 1l Vetus ulja kom

2.162,16 Din. (RSD)