VETUS HIDRAULIČKI SISTEM <9M MTC52-HTP30


Hidraulički upravljački sistem za brodove do 9 metara.

Komponente i oprema se prodaju odvojeno :

  - 1 cilindar,

  - 1 standradna pumpa ili 1 pumpa sa nepovratnim ventilom,

  - 4 fitinga za višekratnu upotrebu za 5/16 cev,

  - Hidraulično crevo 5 / 16 prodaje po metru .

  - Flaša 1l Vetus ulja.

 
Ref MTC52 Cilindar (L=446mm);

 

Šifra Ref JM
4663104 MTC52 Cilindar  (L=446mm) kom

49.014,00 Din. (RSD)
Ref HTP3010 Standardna Pumpa;

 

Šifra Ref JM
4662030 HTP3010 Standardna Pumpa kom

56.511,00 Din. (RSD)
Ref HTP3010R Pumpa sa nepovratnim ventilom;

 

Šifra Ref JM
4664030 HTP3010R Pumpa sa nepovratnim ventilom kom

70.434,00 Din. (RSD)
Ref Fiting za vi&scaron;ekratnu upotrebu za 5/16 cev;

 

Šifra Ref JM
4666203 Fiting za višekratnu upotrebu za 5/16 cev kom

4.082,40 Din. (RSD)
Ref Zakrivljeni fiting za 5/16 cev;

 

Šifra Ref JM
4666204 Zakrivljeni fiting za 5/16 cev kom

4.964,40 Din. (RSD)
Ref Hidraulična cev SAE100R7-5/16;

 

Šifra Ref JM
5350135 Hidraulična cev SAE100R7-5/16 kom

1.045,80 Din. (RSD)
Ref Fla&scaron;a 1l Vetus ulja;

 

Šifra Ref JM
4666001 Flaša 1l Vetus ulja kom

2.167,20 Din. (RSD)