P14 – P15 UPRAVLJAČKI SISTEM


Mehanički upravljački sistem. Fiksiranje do rukohvata na cevi . Teleskopska podrška za sistem ( bez kabla ) .Koristi se sa Ultraflex M55 upravljačkim kablom.

 

 
A mm 1120<1470; Model P14; Delovi

 

Šifra A mm Model Delovi JM
4635014 1120<1470 P14   kom

55.882,26 Din. (RSD)
A mm 1470<1820; Model P15; Delovi

 

Šifra A mm Model Delovi JM
4635015 1470<1820 P15   kom

55.882,26 Din. (RSD)
A mm 1470<1820; Model P15; Delovi Dve ručice nosači ploča;

 

Šifra A mm Model Delovi JM
4635045 1470<1820 P15 Dve ručice nosači ploča kom

5.531,40 Din. (RSD)
A mm Model Delovi Jedna ručica nosač ploča;

 

Šifra A mm Model Delovi JM
4635056     Jedna ručica nosač ploča kom

13.104,00 Din. (RSD)