NAVIGACIJSKI SET L


Nautički set L sadrži:

      - 1 lenjir Kod. 2435540,

      - 1 trouglasti uglomer Kod.2430025,

      - 1 uglomer Kod. 2438213,

      - 1 navigacijska karta Kod. 2438200,

      - 1 šester Kod. 2439218.

 

 

Šifra JM
2430000 kom

12.587,40 Din. (RSD)